Höntsyn vuokrat kaupungin päätöksenteossa: seurantasivu

Höntsylle on 393 henkilön allekirjoittaman kuntalaisaloitteen seurauksena kertaalleen myönnetty oikeus saada kaupungin tilavuokrat ns. seurahinnalla. Nyt ainakin pari henkilöä kuntabyrokratian ulkopuolella ja pari sisällä haluaa perua tämän päätöksen. Asiassa on samaan aikaan meneillään kaikenlaista. Emme lähde joka käänteestä erikseen tiedottamaan, mutta käänteet päivitetään tälle sivulle, josta voi myös halutessaan lukea miten asia on aikaisemmin edennyt (huom. jos luet tätä jatkokertomuksena, niin se etenee kappale kerrallaan alhaalta ylöspäin).

Ylimpänä aina uusimmat tapahtumat ja pikku kommentti siihen, missä mennään. 

Kommentti: Tapaamisessa ilmeni, että suurimmaksi ongelmaksi virkamiesten puolella nähdään yritysten yhdenvertainen kohtelu ja se, millaisin perustein siitä olisi mahdollista poiketa. Aiempien ehdotusten / kriteerien osalta oli ilmassa, että näitä ei nähdä toteuttamiskelpoisina. Tällä hetkellä näyttää, että ongelmaan löytyy ratkaisu ja kaikki vielä järjestyy. Tiedotetaan asiasta tarkemmin myöhemmin.

22.3.2018 tapaaminen virastotalolla, läsnä Ilkka Virjo, Lauri Savisaari, Pekka P. Paavola. Keskustelusta sukeutui lopulta rakentava. Tällä hetkellä näyttää siltä, että päädytään ratkaisuun joka sopii myös Höntsylle. Tiedotetaan tästä asiasta tarkemmin myöhemmin.

16.3.2018 kutsu keskutelutilaisuuteen pe 22.3. – tarkoituksena nähtävästi tehdä sama päätös kuin aiemmin, mutta tällä kertaa pykälien mukaan.

22.2.2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous, jossa hyväksytään aiemmin mainittu päätösehdotus. Höntsyn oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia palautetaan valmisteluun. Ks. pöytäkirja. 

19.2.2018 Kaupunginvaltuuston kokous, jossa kaupunginvaltuutettu Noora Tapio jättää valtuustoaloitteen. Aloitteessa toivotaan, että kaupungin tilavuokriin luodaan uusi maksuluokka yleishyödyllisiksi katsottaville yrityksille (mm. Höntsyn kaltaisille). Ennen aloitteen jättämistä se kiertää valtuustosalissa kokouksen aikana (tosin ilmeisesti ei kiertänyt aivan koko salissa). Aloitetta jätettäessä siinä on Tapion lisäksi myös 27 muun valtuutetun nimet. Valtuustoaloite valtuuston pöytäkirjassa / Tamperelaisen uutinen

15.2.2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan seuraavan kokouksen (22.2.) esityslista ilmestyy, ja yllättäen siinä esitetään oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Ei tosin millään asiallisella perusteella, vaan siksi että hallintolakia on rikottu (koska Höntsyä ei ole kuultu asiassa). Ilmeistä on, että lakimiehet on otettu mukaan jotta voidaan tehdä sama päätös pian uudelleen, mutta vedenpitävämmin.

12.2.2018 blogi: Liikuntajohtaja veti maton alta – oikaisuvaatimus lähetetty

12.2.2018 Höntsy jättää päätökseen oikaisuvaatimuksen: Höntsyn oikaisuvaatimus TRE 1205-02.04.03-2018

8.2.2018 Pekka P. Paavola päättää perua päätöksen jonka nojalla Höntsy on saanut seurahinnan. Päätöstä perustellaan seuraavasti:

 

Liikuntajohtajan päätöksen 19.12.2016, 58 § mukaan Oy Höntsy Ab:ltä peritään liikuntapalvelujen hallinnassa olevien liikuntatilojen  käyttövuoromaksut seurahinnaston mukaisesti 1.1.2017 alkaen.

Liikuntajohtajan 12.12.2016, § 52, päätöksen liikuntapalvelujen vuokrattavien tilojen käyttökorvauksista sekä ohjaus- ja muista maksuista voimassaolo päättyi 31.12.2017.

Tampereen kaupungissa toteutettiin organisaatiouudistus 1.1.2017 alkaen. Uudistuksen yhteydessä päätösvalta hinnoittelusta siirtyi yksiköiden johtajilta kultuuri- ja vapaa-aikajohtajalle, joka on päättänyt 14.12.2017, 104 § liikunta- ja nuorisoyksikön vuokrattavien tilojen käyttömaksuista sekä ohjaus- ja muista maksuista vuodelle 2018. Hyväksytyssä hinnastossa on kolme hintatasoa:

  1. tamperelaiset urheiluseurat ja yleishyödylliset yhdistykset
  2. yritykset ja liikelaitokset, yksityiset henkilöt
  3. ei-tamperelaiset urheiluseurat

Päätökseen perustuen Oy Höntsy Ab kuuluu 1.1.2018 voimaan tulleen hinnaston mukaan yrityshinnoittelun piiriin ja 19.12.2016, § 58 tehty päätös tulee perua.

 

Kun tämän jälkeen mitään ei kuulu, rohjetaan Höntsyssäkin alkaa jo ajatella, että ilmeisesti mitään ei tapahdu. Kysyttäessä Lauri Savisaari ei kerro, onko jotakin mahdollisesti tapahtumassa.

14.12.2017 Lauri Savisaari vahvistaa liikuntapaikkahinnaston vuodelle 2018, se on sekä hinnoiltaan että kaikilta sanamuodoiltaan samanlainen kuin 2017.

14.12.2017 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous, jossa päätetään aiemman suunnitelman mukaisesti siirtää päätösvalta näistä maksuista Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaarelle. Erikseen kysyttäessä, mitä Höntsyn suhteen tapahtuu, Savisaari toteaa, ettei voi kommentoida yksittäisten toimijoiden osalta.

Loppuvuosi 2017: useampi yhteydenotto Lauri Savisaareen, kyselyä, mitä oikein on tapahtumassa. Hän ei vastaa.

10.10.2017 blogi Höntsylle nollatulos – miksi olemme Oy emmekä Ry?

21.9.2017 laajaa periaatekeskustelua odotellessa Höntsy pyytää sille myönteisiä tahoja olemaan yhteydessä päättäjiin. blogi Höntsy tarvitsee taas apuanne! 

16.8.2017 asiaa käsitellään Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa (pöytäkirjanote). Seuraparlamentin kirje merkitään tiedoksi ja todetaan että se otetaan huomioon harkittaessa vuoden 2018 maksuja. Lauri Savisaari kertoo lautakunnalle haluavansa, että asiasta käydään laaja periaatekeskustelu ennen kuin hän tekee päätöksiä.

Kesällä 2017 Tampereen ”seuraparlamentti” kirjelmöi Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle, ja pyytää sitä palauttamaan aiemman kaksiportaisen hinnoittelun (josta ei ole lainkaan luovuttu), vaatien että Höntsyn seurahinnat pitää poistaa, koska Höntsy on yritys (muita perusteluita ei ole).

1.1.2017 alkaen Höntsy on toistaiseksi saanut vuokrat seurahinnoin.

19.12.2016 Pekka P. Paavola päättää, että Oy Höntsy Ab:ltä peritään jatkossa seurahintoja, ja se on velvollinen toimittamaan vuosittain tilinpäätöksensä kaupungille. Päätös tässä. Paavola perustelee päätöstä näin:

Oy Höntsy Ab on yhteiskunnallinen, yleishyödylliseksi katsottava toimija, joka järjestää laajoja kansalaispiirejä koskevaa toimintaa ja tuo liikunnan pariin paljon ihmisiä, joiden harrastukselle ei muuten olisi selkeää paikkaa. Toiminnallaan yritys  pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä. Toiminnan ideologia on, että kaikkia harrastajia kohdellaan ja arvostetaan tasapuolisesti taidoista riippumatta, että höntsyissä on hauskaa ilman kilpaurheilun paineita ja että toiminta ei perustu kiinteisiin ryhmiin tai joukkueisiin, vaan on kaikille avointa ilman sitoumuksia. Oy Höntsy Ab:n toimintaa voidaan verrata ry-pohjaiseen toimintaan.

1.12.2016 Pekka P. Paavola ilmoitti, että mitään seurahintoja ei ole tulossa. Käytiin pikku kirjeenvaihto: s-postit virjo-paavola joulu 2016 jonka jälkeen Paavola ilmoitti, että seurahinnat ovat sittenkin tulossa.

Loppuvuosi 2016 oli taloudellisesti kovaa kituuttamista odotellessa hintojen laskua. Mitään virallista päätöstä siitä ei ollenkaan kuulunut, joten kyselin lopulta suoraan Paavolalta asiaa.

13.5.2016 blogi Hyvin meille käy

Jotain piti tietysti höntsyläisillekin kertoa, joten

Tämän jälkeen kyselin vielä, voiko asian jo julkistaa ja hän oli sitä mieltä, että ei – joten näin emme myöskään tehneet.

10.5.2016, 14:54, Paavola Pekka P kirjoitti:
Ilkka,
voit lähteä siitä liikkeelle, että teillä on seurahinta 1.1.2017 alkaen.
Pekka P.

Lautakunnan päätöksen jälkeen kyselin kaupungin suunnasta, mitä – jos mitään – päätös nyt sitten käytännössä tarkoittaa. Liikuntajohtaja Pekka P. Paavolan kanssa kävin tällaisen kirjeenvaihdon:  s-postit virjo-paavola touko 2016. Lähestulkoon heti Paavola kertoi, että olemmekin saamassa seurahinnat. Kerroin, että asia on ratkaiseva sen kannalta, jatkaako Höntsy toimintaansa, ja kysyin että voiko asiaa pitää varmana. Tähän hän vastasi, laittaen kopion myös Lauri Savisaarelle ja Anna-Kaisa Heinämäelle, että

28.4.2016 blogi Aloite käsitelty lautakunnassa – miten kävi?

28.4.2016 aloitetta käsitellään Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa. Lautakunta päätyy laatimaan toivomusponnen, että kaupungin tilavuokriin tulisi valmistella oma hintaluokka Höntsyn tyyppisille toimijoille

25.4.2016 blogi Väärin kohdeltu ja mitta täynnä?

23.4.2016 blogi Selvennyksiä aloitteeseen osa 3

22.4.2016 Avoin kirje päättäjille – ennen lautakunnan kokousta 28.4.

5.4.2016 blogi Hölmöläisiä ja kevätajatuksia

4.4.2016 aloite lähetetään eteenpäin Tampereen kaupungille, allekirjoituksia on kertynyt 393. Tämä on kaikkien aikojen toiseksi suosituin tamperelainen kuntalaisaloite (ainoastaan delfinaarion sulkemista kannattanut aloite sai enemmän allekirjoituksia).

17.3.2016 blogi Selvennyksiä aloitteeseen osa 2

10.3.2016 blogi Selvennyksiä aloitteeseen osa 1

3.3.2016 blogi Auta Höntsyä, allekirjoita aloite

3.3.2016 Ilkka laittaa liikkeelle kuntalaisaloitteen, jossa toivotaan Höntsylle seurahintaisia vuokria. Yksinkertaisuuden vuoksi aloitteessa puhutaan pelkästään Höntsystä, vaikka toki ajatuksena on, että mahdollinen päätös koskisi ”yleishyödyllisiä yrityksiä” tms.

Talvi 2016: Pallot pitäisi oikeastaan laittaa pussiin, mutta viimeisenä konstina kokeillaan vielä josko vuokriin saataisiin muutosta joukkovoiman avulla.

Syksy 2015: Höntsy on paininut pitkään taloudellisten ongelmien kanssa ja tehnyt monenlaisia rankkoja säästötoimenpiteitä. Lopulta todetaan, ettei hommasta tule mitään ellei isoimmaksi jääneeseen kuluerään eli vuokriin pystytä mitenkään vaikuttamaan. Ilkka kyselee apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäeltä, olisiko mahdollista saada vuokrat seurahinnalla tai muuten alennetulla hinnalla. Syksyn 2015 aikana tehdään jonkinlainen sisäinen selvitys asiasta kaupungilla, ja lopputulos on että ei voida.

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail