Auta Höntsyä, allekirjoita aloite!

(Allekirjoitusten kerääminen on päättynyt ja aloite lähetetty kuntabyrokratiaan maanantaina 4.4.2016. Suuret kiitokset kaikille 393 allekirjoittajalle!) Höntsy toimii urheiluseuran tavoin. Kulurakenteemme on kuitenkin huomattavasti raskaampi, johtuen erityisesti siitä, että kaupunki perii meiltä tiloistaan kaksinkertaista tai joskus suurempaakin vuokraa. Tämä uhkaa koko toiminnan jatkuvuutta. Allekirjoita kuntalaisaloite, jotta Höntsy saadaan samalle viivalle muiden urheiluyhteisöjen kanssa! 

Linkki aloitteeseen on tässä. Aloitteen vastaanottaja on Tampereen kaupunki. Se on laadittu kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta. Allekirjoittaminen onnistuu, mikäli kotikuntasi on Tampere – tai mikäli sinulla esim. on yritys Tampereella. Valitettavasti muut eivät voi aloitteeseen ainakaan allekirjoittamalla osallistua.

Aloitteen teksti kuuluu seuraavasti:

Höntsy samalle viivalle muiden seurojen kanssa

Liikunta-alan toimijoita Tampereella tulisi kohdella samanarvoisesti riippumatta siitä, millä tavoin ne ovat päättäneet järjestäytyä.

Oy Höntsy Ab on järjestänyt kaikille avoimia pallopelejä Tampereella yli viisi vuotta. Liikuntatapahtumia on järjestetty yli 8000. Höntsyn tapahtumat ovat kaupunkilaisille ja erityisesti uusille tulijoille poikkeuksellisen avoimia. Yhdistysmuotoisena ei tällaista toimintaa olisi pystytty rakentamaan.

Höntsy on yleishyödyllinen toimija siinä, missä muutkin palloiluseurat. Se vuokraa tiloja, palkkaa vetäjiä, järjestää toimintaa ja kerää siitä käyttäjiltä maksuja. Voittoa tai toimeentuloa omistajalleen se ei ole tähän mennessä tuottanut.

Kaupungin taholta Höntsyn kohtelu kuitenkin poikkeaa täydellisesti vastaavista muista toimijoista: Tilavuokrat ovat kaksinkertaisia. Avustuksia ei ole. Iltapäiväkerhot ja muut ostopalvelut pyritään hankkimaan muualta. Kaikki tämä näkyy toisaalta asiakkaiden maksamissa hinnoissa, toisaalta siinä, ettei toiminta niistä huolimatta ole kannattavaa.

Ehdotamme, että liikuntapaikkojen vuokrahinnoittelun, pelivuorojen jaon ja muiden relevanttien asioiden osalta Tampereen kaupungin tulee jatkossa kohdella Höntsyä kuten mitä tahansa muuta palloiluseuraa.

Aloitteen tarkoituksena ei ole, että kaupungin tuella synnytetään kohtuullisen toimeentulon ylittäviä voittoja. Toivomamme päätös voidaan peruuttaa, mikäli Höntsyä ei enää voida pitää yleishyödyllisenä.

Kysymys on toimintaedellytysten turvaamisesta. Palloilun järjestäminen on erittäin kallista moneen muuhun liikunnan lajiin verrattuna. Palloilulajit vaativat ison tilan, johon kuitenkin mahtuu vain hyvin rajallinen määrä pelaajia kerrallaan. Monissa lajeissa ainoat olemassaolevat suorituspaikat ovat kaupungin omistamia.

Olemme tilanteessa, jossa Höntsyn toiminta loppuu vuoden 2016 aikana, mikäli toimintaedellytykset eivät selvästi parane. Tämä olisi nähdäksemme Tampereelle suuri menetys. Ehdottamallamme tavalla toimimisesta koituva kustannus kaupungille taas on suhteessa erittäin pieni.

Lopuksi pari selvennystä. Tällä hetkellä höntsytoiminta on niukasti voitollista, mikäli minun palkkaani ei lasketa. Näin ollen Oy Höntsy Ab ei ole ajautumassa konkurssiin eikä toimintamme tule noin vain jonakin päivänä yhtäkkisesti loppumaan. Mikäli moiseen ratkaisuun päädytään, ilmoitetaan hyvissä ajoin (esim. 3 kk etukäteen), milloin pidetään viimeiset Höntsyt.

Olen kuitenkin tehnyt tätä työtä jo lähes kuusi vuotta, enkä enää ole kovin pitkään valmis jatkamaan sitä ilman palkkaa. Olemme tehneet hurjat vyönkiristykset kaikilla osa-alueilla ja on vaikea nähdä, mistä voisimme enää karsia. Kaupungin perimän tuplavuokran poistaminen yksistään muuttaisi toiminnan välittömästi mielekkäämmäksi.

Tähän asti Tampereen kaupunki ei ole pitänyt toimintaamme minkäänlaisen tukemisen arvoisena. Onko todella niin, että Höntsy ei Tampereen kaupungin mielestä ole minkäänlaisen kädenojennuksen arvoinen, ja että sen annetaan mieluummin kuolla pois?

Otetaan tästä selvää. Mikäli Sinun mielestäsi Höntsyn toiminta on arvokasta ja ansaitsee myös asuinpaikkakuntamme tuen, ole hyvä ja allekirjoita aloite.

P.s. mikäli sinulle heräsi kysymyksiä, kannattaa lukaista myös nämä kaksi blogikirjoitusta: selvennyksiä aloitteeseen osa 1 ja selvennyksiä aloitteeseen osa 2.  Ehkä siitä löytyy niihin vastaus?