Höntsy tarvitsee taas apuanne!

Viime vuoden alkupuolella käsiteltiin kuntalaisaloitetta, jossa haluttiin Höntsy samalle viivalle muiden urheiluseurojen kanssa. Tämä tavoite toteutui lopulta tämän vuoden alusta.  Silti kertomus saa nyt jatkoa, sillä lautakunnassa käsitellään syksyllä Seuraparlamentin kirjelmää päätöksen kumoamiseksi.

Muistin virkistämiseksi / recap: Höntsy on taloudellisesti ollut melkoista kituuttamista, ja viimeisenä oljenkortena ennen pallojen pussittamista päädyttiin pyytämään sitä, että saisimme maksaa salivuoroistamme saman hinnan kuin muutkin seurat. Asiaa on käsitelty viime vuoden keväällä tässä blogissa hyvin laajasti, ks. jatkokertomuksen osat: aloiteselvennyksiä osa 1selvennyksiä osa 2hölmöläisiä ja kevätajatuksia, avoin kirje päättäjilleselvennyksiä osa 3, väärin kohdeltu ja mitta täynnä?.

Viime vuoden lopulla, äärimmäisen jännittävien vaiheiden jälkeen, teki liikuntajohtaja lopulta päätöksen, jonka mukaan Höntsy on 1.1.2017 alkaen oikeutettu seurahintoihin, ja samalla velvoitettu toimittamaan ”vuosittain” tilinpäätöksensä kaupungille. Päätös perusteluineen ja sananvalintoineen viittaa varsin vahvasti siihen, että sen on tarkoitus koskea tulevaisuutta 1.1.17 alkaen eikä pelkästään vuotta 2017.

Nyt on välissä käyty kunnallisvaalit. Henkilöt ovat vaihtuneet ja organisaatio kaupungilla uudistunut, ja niinpä Tampereen seuraparlamentti onkin nyt katsonut ajan otolliseksi kirjelmöidä lautakunnalle saadakseen Höntsyn jälleen maksamaan 100% korotettua  vuokraa.

Kirjeen ajatuksena on nimenomaan Höntsyyn kohdistuvan päätöksen peruminen kokonaan. Kärkeen on tosin nostettu väite, että Höntsy saisi vuokrat jopa seuroja halvemmalla, koska saa vähentää niistä arvonlisäveron osuuden. Tämä ajatus on kirjeen sanaa käyttäen nurinkurinen. Vähennysoikeushan on seurausta siitä, että joudumme tuon alv:n jo muutenkin maksamaan. Kaupunki saa meiltä täsmälleen saman rahan kuin seuroilta, ja verokarhu kokonaisuutena paljon isomman potin, koska maksamme alv:n kaikesta myynnistämme. Seurat ovat tässä suhteessa täysin samalla viivalla meidän kanssamme: hekin voivat saada alv-vähennysoikeuden milloin vain, ei tarvitse kuin ilmoittautua alv-velvolliseksi. 

Kirjeessä puhutaan ”liikuntapalveluita tuottavista yrityksistä”, mutta tosiasiassa monikkomuoto on turha, koska päätös on koskenut pelkästään Höntsyä. Päätöksen kanssa on nyt tämä vuosi eletty, ja on jo selvää, ettei monien viimevuotisessa keskustelussa pelkäämiä kerrannaisvaikutuksia (sama kohtelu pitäisi antaa muillekin tai jopa kaikille yrityksille) ole tullut eikä ole tulossa. Tämä on tärkeä asia huomata, sillä vuoden 2016 keskustelussa tämä kerrannaisvaikutusten pelko oli yksi aloitteemme vastustajien pääargumentti.

Näin ollen puhutaan rahasummasta, joka Tampereen kaupungin omankin valmistelun mukaan on kaupungille ”merkitykseltään marginaalinen”. (Noin 12000 euroa/vuosi). Vaikka Höntsyltä onnistuttaisiin tuo 100% korotettu vuokra perimään, ei niillä rahoilla voitaisi seurojen maksamia vuokria lainkaan alentaa. Koko kirjelmällä ei tunnu olevan muuta tarkoitusta kuin se, että Höntsy menisi nurin. Tämä ei tunnu kovin rakentavalta toiminnalta.

Höntsyn osalta tilanne on edelleen sama kuin aiemmin. Mikäli seurojen toive toteutuu ja päätös perutaan, joudumme lopettamaan toimintamme. Tällä hetkellä Höntsy työllistää minut kokopäiväisesti ja pystyn maksamaan itselleni (tosin aika epäsäännöllisesti) noin 1500-2000 euron kuukausipalkkaa. Tässä on viime vuoteen verrattuna huikea ero, eli jokainen käsittänee että on eri asia tehdä työtä 1500-2000 euron kuin 500-1000 euron palkalla. Ero selittyy lähes kokonaan vuokrien alenemisesta johtuvilla paremmilla toimintaedellytyksillä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että voin Höntsyä pyörittää ja edelleen kehittää. Jos päätös perutaan, näin ei ole ja koko pulju pannaan nurin. Tämä olisi mielestäni hyvin suuri sääli ja paljon jo tehtyä työtä menisi hukkaan. Saamamme seurahinta tarkoittaa toki sitä, että kaupunki tukee toimintaamme seura- ja yrityshinnan erotuksella ja kaikkinensa keskimäärin 10 eurolla per liikuntavuoro. Muuta tukea emme saa mistään. Seurathan saavat tämän lisäksi myös suoraa rahallista tukea, mikä on sinänsä tosi hieno juttu – mutta sellaista Höntsy ei voi saada.

Uudessa organisaatiossa liikuntamaksuista päättää viime kädessä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, joka tällä hetkellä on Lauri Savisaari. Seuraparlamentin kirjelmä on merkitty tiedoksi Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 16.8. Asiasta keskustellaan vielä syksyllä lautakunnassa ennen päätöksiä ja varsin todennäköisesti lautakunnan kanta on ratkaiseva sen suhteen, miten tässä käy.  Mikäli sinä tunnet jonkun lautakunnan jäsenistä (lista tässä) tai jonkun muun korkealla kaupungin organisaatiossa toimivan henkilön, niin toivon että olet häneen yhteydessä ja kerrot oman mielipiteesi asiasta.

Miksi siis Höntsyn pitäisi saada sama vuokrataso kuin seuroillakin on? Tähän esitän samat perustelut kuin 1,5 vuotta sitten eli lyhyesti nämä: Höntsy on käytännössä yritysmuotoinen urheiluseura, joka toimii urheiluseuran tavoin suurta voittoa tuottamatta tai tavoittelematta. Jos mahdollista, Höntsy toimii vielä avoimemmin ja matalammalla kynnyksellä kuin keskimääräinen seura. Höntsy mahdollistaa useiden satojen ihmisten aktiivisen liikuntaharrastuksen, jolle ei ilman Höntsyä olisi mitään selkeää paikkaa. Toiminnan johtoajatuksena on ehkäistä syrjäytymistä ja syrjintää sekä yksinäisyyttä.  Myös vapaaehtois- ja oheistoiminnan osalta Höntsy on verrattavissa perinteiseen seuratoimintaan. Toiminnan laajuuteen suhteutettuna seurahintojen myöntäminen tilavuokrissa on erittäin kustannustehokas tapa tukea kaupunkilaisten liikunta-aktiivisuutta. Ilman tätä tukea toiminta loppuu kokonaan. Lisääkin perusteluita on, näitä voi lukea aiemmista blogikirjoituksista (ks. linkit alussa).

Entisiin perusteluihin voidaan nyt lisätä vielä kaksi painavaa argumenttia: 1) kun asia on jo kertaalleen yksiselitteisesti (2016 keväällä) meille luvattu ja kertaalleen (2016 joulukuussa) virallisesti päätetty, niin olisi kohtuutonta yhtäkkiä nyt perua päätös. Sekä 2) nyt kun päätös on ollut jo pitkään voimassa, voidaan havaita ettei siitä seuraa sitä, että sama vuokrataso pitäisi antaa laajasti muillekin. Tämä oli 1,5 vuotta sitten yksi päätöksen vastustajien pääargumenteista, ja siltä on nyt siis pudonnut pohja kokonaan pois.

Höntsylle tietysti riittää, että – kuten nyt on tehty – päätetään, että Höntsy saa vuokrat seurahinnalla. Yleisesti ottaen olisi mielestäni parasta, jos päätös muotoiltaisiin hieman yleisemmin. Esimerkiksi näin:

Yritys on oikeutettu saamaan seurahinnan, mikäli sen toiminta voidaan katsoa yleishyödylliseksi, eikä se tuota kohtuuttomasti voittoa tai ansiota omistajilleen. Siitä, katsotaanko toiminta yleishyödylliseksi, päättää hakemuksesta xxx. Yleishyödylliseksi katsottu yritys on velvollinen toimittamaan vuosittain tilinpäätöksensä kaupungin tietoon. Yleishyödyllisyyttä arvioidaan mm. seuraavien asioiden kautta: Onko toiminta avointa ja tarjolla kaikille tasapuolisesti? Onko toiminta omiaan parantamaan sen piirissä olevien ihmisten terveyttä ja/tai elämänlaatua?  Miten laajoja kansalaispiirejä toiminta koskettaa? Sisältyykö toimintaan paljon vapaaehtois- tai muuta aktiivista kansalaistoimintaa? Onko toiminta sellaista, etteivät sen piirissä olevat helposti löytäisi jotakin toista vaihtoehtoa harrastukselleen? Ehkäiseekö toiminta syrjäytymistä tai yksinäisyyttä?

Mikäli päätös muotoiltaisiin em. tavalla, olisi Höntsy ilman muuta yleishyödylliseksi katsottava yritys – enkä usko, että aivan heti olisi muita yrityksiä jonossa tuota statusta hakemassa. Toisaalta päätös voitaisiin perua, mikäli Höntsy alkaisi takoa suuria voittoja. Mikäli päätös johtaisi siihen, että Höntsyn kaltaisia yrityksiä syntyisi lisää, olisi se mielestäni pelkästään hyvä juttu.

Itsestäni tuntuu uskomattomalta, että tätä kertaalleen päätettyä asiaa ja siten Höntsyn toiminnan ja oman toimeentuloni edellytyksiä ollaan nyt taas avaamassa. Näin kuitenkin on, ja toivon että juuri Sinä voit meitä asiassa auttaa. Kiitos jo etukäteen!