Avoin kirje päättäjille

Tampereen kaupunki

Sivistys- ja Elämänlaatupalvelujen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet

 

Arvoisat lautakunnan jäsenet ja varajäsenet!

Laatimani kuntalaisaloite, johon muutamassa viikossa tuli 393 kannatusilmoitusta, on tulossa lautakunnan käsittelyyn torstaina 28.4. Olen juuri lukenut kokouksen esityslistan ja sinne luonnostellun vastauksen aloitteeseen. Sen johdosta haluaisin todeta vielä muutaman asian, lähtemättä sen enempää toistamaan aloitteen perusteluja. Mikäli aloitteen perustelut kiinnostavat, voitte lukea niistä ja niihin liittyvistä yleisimmistä kysymyksistä blogikirjoituksistani, jotka liitän tähän oheen.

Torstaina teette Höntsyn ja kaikkien höntsyläisten kannalta elintärkeän päätöksen. Olen käyttänyt omasta elämästäni kuusi vuotta tamperelaisten liikuttamiseen ja omasta mielestäni elintärkeän palloilukoneiston luomiseen. Palkkaa en ole tästä työstä käytännössä saanut lainkaan. Mikäli toimintaympäristömme ei 28.4.2016 oleellisesti muutu, Höntsyn toiminta päättyy. Tämä ei ole tyhjää puhetta, vaan lopettamissuunnitelmat ovat jo valmiina.

Tiedostan, että tämä kuulostaa jossain määrin uhkaukselta: tehkää tämä päätös tai muuten. Tarkoitus ei ole uhkailla, vaan tuoda vakavasti tietoonne, mitä eri päätösvaihtoehdoista seuraa.

Jos tätä, päätösehdotuksenkin sanoin taloudellisilta seurauksiltaan ”marginaalista” muutosta liikuntapaikkojen vuokriin ei nyt tehdä, ei ensi syksynä enää kukaan pelaa palloa Höntsyn vuoroilla, joukkueissa, palloilukursseilla tai iltapäiväkerhoissa. Hyvin toimiva harrastuskoneisto ajetaan alas ja vuosien työ valuu hukkaan, ja useampi työntekijä menettää osan elannostaan.

Jos näin käy, pärjään itse jo pelkän työttömyyspäivärahan turvin taloudellisesti paremmin kuin nyt. Uskonpa, että löydän jonkin paikan palloiluharrastuksellenikin.  Sen sijaan useiden satojen muiden tamperelaisten liikuntaharrastus loppuu kuin seinään. Rohkenen arvella, että tämä on seurauksiltaan jotain muuta kuin marginaalista.

Te, arvoisat lautakunnan jäsenet, edustatte demokraattista päätösvaltaa tällä hallinnonalalla. Päätösehdotuksen lisäksi olen tutustunut myös siihen, millä tavalla lautakunnassa tehdään päätöksiä. Tulos on Höntsyn kannalta lohduton, sillä päätätte asiat poikkeuksetta Lauri Savisaaren esityksen mukaisesti. Lautakunnan pöytäkirjat ovat netissä 1.1.2014 alkaen. Siitä alkaen viime kokoukseen 17.3.2016 asti on lautakunnassa käsitelty 135 varsinaista päätösasiaa. Kaikki on päätetty Savisaaren esittämällä tavalla. Vain kahdesti on äänestetty, tuolloin vastaehdotus on hävinnyt selvin lukemin.

Haluan muistuttaa, että Teidät on valittu lautakuntaan, jotta tekisitte sellaisia päätöksiä kuin itse parhaaksi näette – ei siksi, että voitte toimia virkamiehen kumileimasimena. Käsillä oleva asia olisi Tampereen kannalta järkevintä päättää esimerkiksi näin:

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päättää, että liikuntapaikkahinnoittelussa alempaan hintaan ovat jatkossa oikeutettuja myös yritykset, jotka pääasiallisena toimintanaan järjestävät kaikille avointa liikuntaa. Oikeus alempaan hintaan voidaan kuitenkin evätä tai peruuttaa, jos toimintaa ei voida esimerkiksi suurten voittojen vuoksi katsoa yleishyödylliseksi.

Muutama muu asia liittyen tilaajapäällikön pohjustukseen esityslistassa:

Yritys voi asiakkaineen muodostaa yhteisön siinä, missä muutkin. Höntsy-yhteisön piirissä on viiden ja puolen vuoden aikana tehty paljon erilaista vapaaehtoistoimintaa, solmittu lukematon määrä ystävyys- ja parisuhteita ja tehty kaksi kokonaan uutta ihmistäkin, Eeli ja Tomas. Vapaaehtoiset vetävät vuorojamme, järjestävät pikkujouluja ja muita oheisjuhlia ja ovat mukana turnausten järjestämisessä. Näitä ahkeria yhteisömme jäseniä kohtaan on verinen loukkaus todeta, että yritystoimintaan ei liity kansalaistoimintaa. Tähänpä liittyy.

Kuten päätösehdotuksessa todetaan, alemman vuokratason tarjoaminen Höntsylle ja mahdollisesti muille vastaaville yrityksille olisi kaupungin kannalta taloudellisilta seurauksiltaan ”marginaalinen” päätös. Tästä ei myöskään seuraisi mitään yritysryntäystä kaupungin tiloihin, sillä pääosin tilat myönnetään tarveharkintaisesti hakuprosessin perusteella. Päätös vaikuttaisi ainoastaan tiloista perittävään maksuun.

Päätösehdotuksessa todetaan, että monelle yleishyödylliselle seuralle ei ole osoitettavissa tiloja lainkaan. Tämä on tietenkin ikävää ja kaupungin tulisikin merkittävästi parantaa liikuntapaikkatilannettaan. Tämä asiaintila ei kuitenkaan liity mitenkään Höntsyyn.

Kaikki Höntsyn vuorot ovat alun perin sellaisia, ettei niitä ole kukaan muu halunnut. Kunakin toimintavuonna valtaosa Höntsyn vuoroista on varattu myöntöprosessin jälkeen sitä mukaa, kun tiloja on jäänyt jakamatta tai muut toimijat ovat heille myönnetyistä vuoroista luopuneet. Toimintamme ei näin ollen ole keneltäkään millään tavoin pois.

Tästä syystä monet vuoromme ovat myöhäisiltaisin. Tähän olemme viime vuosina huomattavan suurella vaivalla toimintamme sopeuttaneet, ja haluan tässä korostaa, ettei aloite koske tätä asiaa. Ei meillä ole mitään sitä vastaan, että lasten ja nuorten liikuntaan annetaan ensisijaisesti alkuillan vuoroja, ja meille jää useimmiten niitä loppuillan ajankohtia.  Niitä on muuten vapaana nytkin, ja jos jokin meitä hyödyllisempi yhdistys ei osaa niitä varata, ei sellainen saamattomuus ole meidän vikamme.

Vuokrien alennuksen turvin voisimme ainakin toistaiseksi jatkaa toimintaamme. Jos tätä ajatellaan vuokratukena, tämä tarkoittaisi keskimäärin noin 10 euron tukea per järjestämämme liikuntatapahtuma. Tämä on mielestäni erittäin kustannustehokas tapa taata kaupunkilaisille yli tuhat liikuntatapahtumaa vuodessa myös tuleville vuosille. Kerron mielelläni lisää ja vastaan mihin tahansa kysymyksiinne!

 

Tampereella 21.4.2016

 

Ilkka Virjo

Yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiologia), Höntsy-yrittäjä