Höntsypassi

peruspassihannahontsariAktiivihöntsärin lippuvalinta on Höntsypassi. Sillä pelaat jatkuvalla kestotilauksella niin paljon kuin lystäät, kätevästi kuukausimaksulla. Halvimman hinnan saat tekemällä 12 kk passisopimuksen.

Jatkuva kestotilaus tarkoittaa, että passi jatkuu automaattisesti, kunnes peruutat sen – 12 kk passissa sitoudut pitämään passia vuoden.

Höntsypassin hinta on 12 kk sitoutumisella 49 €/kk, ilman sitoutumisaikaa 64 €/kk.

Halutessasi voit maksaa 12 kk yhdessä erässä, jolloin saat yhden kuukauden (13. kuukauden) kaupan päälle!

Höntsypassin avausmaksu on 19 euroa. Se peritään passia eka kerran hankittaessa ja myöhemmin, mikäli passi on ilman syytä ollut jäädytettynä yli kolmen kuukauden ajan. Avausmaksu näkyy ensimmäisessä laskussa.

Höntsypassin tilaaminen

Vaihtoehto 1: Voit tilata passin netissä ja allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Täytä tilauskaavake Sen jälkeen saat (jonkin ajan kuluttua) sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti vahvalla tunnistautumisella. Kun olet allekirjoittanut sopimuksen, saat passin saman tien voimaan varaaheti-systeemiin.

Vaihtoehto 2: Täytä paperinen sopimuskaavake höntsyvuoron yhteydessä.  Passin saat voimaan heti, eli voit mennä peleihin, kertoa että haluat tilata passin ja pelata tuon saman kyseisen vuoron jo siten että se sisältyy passiin. Passi lisätään pikapuoliin varaaheti-palveluun ja maksu tapahtuu laskulla.

Keskeiset ehdot:

Höntsy ei vakuuta osallistujia. Passin omistaja sitoutuu noudattamaan Höntsyn yleisiä sääntöjä & varaussääntöjä. Ilman paikkavarausta osallistumisoikeutta vuorolle ei taata.

Kesken kuukauden aloitettaessa kuluvan kuukauden osuus laskutetaan ensimmäisen kokonaisen kuukauden yhteydessä, sen jälkeen passi jatkuu aina kokonaisina kalenterikuukausina.

12 kk sopimusaikana passia ei voi irtisanoa tai jäädyttää ilman hyvää syytä. Sopimusajan kuluttua passi jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuukausi kerrallaan, kunnes se irtisanotaan tai jäädytetään. Ilman sitoutumisaikaa olevan passin voi irtisanoa tai jäädyttää milloin vain. Jos jäädytykseen ei ole erityistä syytä, se on tehtävä kokonaisina kalenterikuukausina.

Jäädytyksen perusteeksi käy myös se, jos palveluntuottaja ei voi järjestää vuoroja normaaliin tapaan (esim. koronarajoitukset). Tällaisessa tapauksessa jäädytyksestä voi ilmoittaa myös jälkikäteen, ja tilanne tulkitaan asiakkaan pääasiassa harrastamien vuorojen pohjalta. (Esim. jos asiakas harrastaa pääasiassa lentopalloa, voidaan passi jäädyttää ajalta jolloin lentopallovuorot ovat tauolla, vaikka muita vuoroja järjestettäisiinkin).

Kuukauden 10. päivään mennessä tehdyt irtisanomiset/jäädyttämiset voivat tulla voimaan kuukauden lopussa. Tätä myöhemmin ilmoitettaessa irtisanominen/jäädytys tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa. Laskujen eräpäivä on kunkin kuukauden 5. päivä.

Hyvän syyn eli esim. sairastumisen tai loukkaantumisen takia passin jäädyttäminen on aina mahdollista ja se voi astua voimaan välittömästi ja kestää epämääräisen ajan (ei tarvitse olla täysiä kalenterikuukausia).

Höntsypassisopimuksen täydelliset ehdot:

Palveluntuottaja on Oy Höntsy Ab, y-tunnus 2352244-2, Tohlopinkatu 5 a 5, 33310 Tampere, puh. 040 580 3727 / info@hontsy.fi.

Tuotettava palvelu: asiakkaalla on oikeus osallistua palveluntuottajan järjestämille viikkoaikataulun mukaisille palloiluvuoroille. Oikeus on henkilökohtainen eikä ole siirrettävissä toiselle.  Ohjelmassa voi olla myös lisämaksullisia vuoroja, mikäli se on erityisesti perusteltavissa.

Asiakas ostaa palvelun jatkuvana kestotilauksena. Palvelu jatkuu automaattisesti seuraavan kuukauden, mikäli sitä ei ole kuukauden 10. päivään mennessä kirjallisesti irtisanottu tai jäädytetty. 12 kk sopimuksessa on lisäksi 12 kk pituinen sitoutumisaika, jonka aikana passia ei pääsääntöisesti voi irtisanoa eikä jäädyttää. Sitoutumisaika alkaa ensimmäisen täyden maksullisen kuukauden alusta, ja sen päätyttyä sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli hinnasto muuttuu, sovelletaan uutta hintaa asiakkaan sopimukseen vasta sitoutumisajan päätyttyä ja vasta kun vähintään kuukausi on ehtinyt kulua siitä, kun asiakkaalle on tiedotettu hinnanmuutoksesta.

Jäädytyksen aikana asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palveluita eikä maksuja peritä. Jo maksettu käyttöaika ja jäljellä oleva sitoutumisaika siirtyvät vastaavasti eteenpäin. Asiakkaalla on aina oikeus jäädyttää sopimus pätevästä syystä johtuen. Tällöin jäädytys alkaa siitä, kun asiasta on ilmoitettu palveluntuottajalle ja kestää niin kauan kuin pätevä syy on voimassa. Pätevänä syynä pidetään liikunnan estävää sairautta tai vammaa, raskautta ja synnytyksen jälkeistä aikaa, tilapäistä toisella paikkakunnalla (ei Tampere tai naapurikunta) asumista tai muuta palveluntuottajan hyväksymää elämäntilannetta. Pätevästä syystä ja sen kestosta on esitettävä luotettava selvitys.

Jäädytyksen perusteeksi käy myös se, jos palveluntuottaja ei voi järjestää vuoroja normaaliin tapaan (esim. koronarajoitukset). Tällaisessa tapauksessa jäädytyksestä voi ilmoittaa myös jälkikäteen, ja tilanne tulkitaan asiakkaan pääasiassa harrastamien vuorojen pohjalta. (Esim. jos asiakas harrastaa pääasiassa lentopalloa, voidaan passi jäädyttää ajalta jolloin lentopallovuorot ovat tauolla, vaikka muita vuoroja järjestettäisiinkin).

Jos sopimus on ilman sitoutumisaikaa tai 12 kk sitoutumisaika on kulunut, voi asiakas jäädyttää sopimuksen myös ilman syytä. Tällainen jäädytys tapahtuu täysinä kalenterikuukausina. Se voi astua voimaan kuukauden lopussa, kun siitä on ilmoitettu palvelunutuottajalle viimeistään kuukauden 10. päivään mennessä.  Mikäli jäädytys kestää yli 3 kk, peritään palvelua avattaessa uusi avausmaksu ja palvelu voidaan aloittaa uudelleen myös kesken kuukauden.

Asiakkaalla on oikeus varata paikka vuorolle Internetissä palveluntuottajan www-sivuilla ohjeistettavalla tavalla varausjärjestelmän sääntöjä noudattaen. Ilman paikkavarausta osallistumisoikeutta ei taata. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä varauksista peritään kertalipun hintainen sakkomaksu.

Maksut laskutetaan joko e-laskulla (tee vastaanottoilmoitus Oy Höntsy Ab:lle (y-tunnus 2352244-2)) tai sähköpostin liitteenä. Laskujen eräpäivä on kuukauden 5. päivänä. Maksamattomasta laskusta lähetetään maksumuistutus. Palveluntuottaja varaa oikeuden periä maksumuistutuksesta 5 euron maksun ja, mikäli maksu laiminlyödään muistutuksesta huolimatta, siirtää maksu perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomien maksujen vuoksi myös asiakkaan oikeus palvelun käyttöön voidaan keskeyttää.

Asiakkaalla on oikeus maksaa palvelu joko osittain tai kokonaan sellaisilla liikuntaseteleillä ja vastaavilla tuotteilla, joiden vastaanottamisesta palveluntuottajalla on sopimus. Tästä on ilmoitettava palveluntuottajalle viimeistään laskutuskuukautta edeltävän kuukauden 10. päivään mennessä. Jos on sovittu asiakkaan työnantajan  maksuosuudesta, vastaa maksuista viime kädessä asiakas itse.

Sopimuksen irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä palveluntuottajalle kirjallisesti. Irtisanominen voi astua voimaan kuukauden lopussa, kun ilmoitus on tehty viimeistään kuukauden 10. päivä. Sitoutumisaikana oikeutta irtisanomiseen ei ole, paitsi jos pätevä palvelun käytön estävä syy (ks. kohta jäädytyksestä) on luonteeltaan pysyvä ja asiakas voi tämän luotettavasti osoittaa. Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus ja myös harkintansa mukaan kieltäytyä tekemästä samalle asiakkaalle uutta sopimusta, mikäli asiakas toistuvasti rikkoo tätä sopimusta tai Höntsyn sääntöjä.

Asiakas harrastaa omalla vastuullaan. Palveluntuottaja ei vastaa mahdollisista urheilu- tai rasitusvammoista eikä vakuuta asiakasta. Asiakas vastaa siitä, että on riittävän terve käyttämään palveluita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan palveluntuottajan määrittämiä palvelun käyttöä koskevia sääntöjä ja vuoron vetäjän ohjeita ja määräyksiä.

Riita-asiat. Jos sopimuksen soveltamisesta ei päästä neuvotellen sopimukseen, on kuluttajalla oikeus viedä asiansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan lautakunnan suositusta. Jos erimielisyys menee oikeusistuimeen asti, käsitellään asia Tampereen käräjäoikeudessa.