Loading…

Helposti palloilemaan!

Tule yksin tai kaverin kanssa - me takaamme, että peliseuraa löytyy!
Pikaopas palloiluun

Höntsypassi

peruspassihannahontsariAktiivihöntsärin lippuvalinta on Höntsypassi. Sillä pelaat niin paljon kuin lystäät, kätevästi kuukausimaksulla. Halvimman hinnan saat tekemällä 12 kk passisopimuksen. 

Perus-Höntsypassiin kuuluvat kaikki vuorot paitsi viikko-ohjelmaan plussalla merkityt vuorot (tällä hetkellä Raholan salibandy). Mikäli haluat sisällyttää nekin pakettiin, onnistuu tämä ottamalla Höntsypassi Plus kymmenen euron lisähinnalla. Eli kerraten: Perus-passiin sisältyvät kaikki vuorot paitsi Raholan säbävuorot. Plus-passiin sisältyvät Raholan säbävuorot JA kaikki muutkin vuorot.

Höntsyn hinnat muuttuvat 1.10.2019 alkaen. Tilatessasi 12 kk Höntsypassin ennen sitä saat sen vielä vanhalla hinnalla: uutta hintaa sovelletaan sopimusehtojen mukaisesti vasta 12 kk sitoutumisajan päätyttyä.

Höntsypassien hinnat 30.9.2019 asti:

12 kk sopimus Ei sitoutumista
Höntsypassi 39 €/kk 59 €/kk
Höntsypassi Plus 49 €/kk 69 €/kk

Höntsypassien hinnat 1.10.2019 alkaen:

12 kk sopimus Ei sitoutumista
Höntsypassi 44 €/kk 59 €/kk
Höntsypassi Plus 54 €/kk 69 €/kk

Höntsypassin avausmaksu on 19 euroa. Se peritään passia eka kerran hankittaessa ja myöhemmin, mikäli passi on ilman syytä ollut jäädytettynä yli kolmen kuukauden ajan.

Kesken kauden aloitettaessa kuluvan kuukauden osuus laskutetaan ensimmäisen kokonaisen kuukauden yhteydessä, sen jälkeen passi jatkuu aina kokonaisina kalenterikuukausina.

12 kk sopimusaikana passia ei voi irtisanoa tai jäädyttää ilman hyvää syytä. Sopimusajan kuluttua passi jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, kunnes se irtisanotaan tai jäädytetään. Ilman sitoutumisaikaa olevan passin voi irtisanoa tai jäädyttää milloin vain. Jos jäädytykseen ei ole erityistä syytä, se on tehtävä kokonaisina kalenterikuukausina.

pluspassisannasahlariKuukauden 10. päivään mennessä tehdyt irtisanomiset/jäädyttämiset voivat tulla voimaan kuukauden lopussa. Tätä myöhemmin ilmoitettaessa irtisanominen/jäädytys tulee voimaan seuraavan kuukauden lopussa. Laskujen eräpäivä on kunkin kuukauden 5. päivä.

Hyvän syyn eli esim. sairastumisen tai loukkaantumisen takia passin jäädyttäminen on aina mahdollista ja se voi astua voimaan välittömästi ja kestää epämääräisen ajan (ei tarvitse olla täysiä kalenterikuukausia).

Höntsypassin saat hankittua, kun täytät sopimuskaavakkeen höntsyvuoron yhteydessä. Valmiin passin saat myöhemmin postissa. Mikäli haluat passiin jonkin tietyn ulkoasun (lentis-säbä-futis-koris), kerro tästä tilauksen yhteydessä tai sähköpostilla.

Jos haluat olla oikein omatoiminen ja sinulla on tulostin & skanneri niin passin tilaus onnistuu kyllä netissäkin. Lataa ensin lomake (passin tilauskaavake), täytä, tulosta ja allekirjoita se. Skannaa allekirjoitettu paperi ja lähetä meille ilkka.virjo@hontsy.fi . Muista lähettää myös kuva itsestäsi (jos ei meillä ole jo). Tällöin koko homma hoituu netissä ja saat passin postissa.

Voit myös vain täyttää ja tulostaa tilauslomakkeen valmiiksi ja tuoda sen tullessasi höntsäämään. Lomake löytyy täältä: passin tilauskaavake.

Höntsypassisopimuksen täydelliset ehdot tässä:

Palveluntuottaja on Oy Höntsy Ab, y-tunnus 2352244-2, Tohlopinkatu 5 a 5, 33310 Tampere, puh. 040 580 3727 / info@hontsy.fi.

Tuotettava palvelu: asiakkaalla on oikeus osallistua palveluntuottajan järjestämille viikkoaikataulun mukaisille palloiluvuoroille. Oikeus on henkilökohtainen eikä ole siirrettävissä toiselle. Plussalla merkityille vuoroille osallistumisoikeus on vain Höntsypassi Plus -sopimuksella. Ohjelmassa voi olla myös lisämaksullisia vuoroja, mikäli se on erityisesti perusteltavissa. Plussalla merkittyjen vuorojen määrä ja osuus voivat vaihdella.

Asiakas ostaa palvelun jatkuvana kestotilauksena. Palvelu jatkuu automaattisesti seuraavan kuukauden, mikäli sitä ei ole kuukauden 10. päivään mennessä kirjallisesti irtisanottu tai jäädytetty. 12 kk sopimuksessa on lisäksi 12 kk pituinen sitoutumisaika, jonka aikana passia ei pääsääntöisesti voi irtisanoa eikä jäädyttää. Sitoutumisaika alkaa ensimmäisen täyden maksullisen kuukauden alusta, ja sen päätyttyä sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli hinnasto muuttuu, sovelletaan uutta hintaa asiakkaan sopimukseen vasta sitoutumisajan päätyttyä ja vasta kun vähintään kuukausi on ehtinyt kulua siitä, kun asiakkaalle on tiedotettu hinnanmuutoksesta.

Jäädytyksen aikana asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palveluita eikä maksuja peritä. Jo maksettu käyttöaika ja jäljellä oleva sitoutumisaika siirtyvät vastaavasti eteenpäin. Asiakkaalla on aina oikeus jäädyttää sopimus pätevästä syystä johtuen. Tällöin jäädytys alkaa siitä, kun asiasta on ilmoitettu palveluntuottajalle ja kestää niin kauan kuin pätevä syy on voimassa. Pätevänä syynä pidetään liikunnan estävää sairautta tai vammaa, raskautta ja synnytyksen jälkeistä aikaa, tilapäistä toisella paikkakunnalla (vähintään 20 km päässä Tampereelta) asumista tai muuta palveluntuottajan hyväksymää elämäntilannetta. Pätevästä syystä ja sen kestosta on esitettävä luotettava selvitys.

Jos sopimus on ilman sitoutumisaikaa tai 12 kk sitoutumisaika on kulunut, voi asiakas jäädyttää sopimuksen myös ilman syytä. Tällainen jäädytys tapahtuu täysinä kalenterikuukausina. Se voi astua voimaan kuukauden lopussa, kun siitä on ilmoitettu palvelunutuottajalle viimeistään kuukauden 10. päivään mennessä. Mikäli asiakas jäädytyksen jälkeen haluaa alemman, sitoutumista edellyttävän hinnan, on hänen sitouduttava sopimukseen uudeksi 12 kk jaksoksi. Mikäli jäädytys kestää yli 3 kk, peritään palvelua avattaessa uusi avausmaksu ja palvelu voidaan aloittaa uudelleen myös kesken kuukauden.

Asiakkaalla on oikeus varata paikka vuorolle Internetissä palveluntuottajan www-sivuilla ohjeistettavalla tavalla varausjärjestelmän sääntöjä noudattaen. Ilman paikkavarausta osallistumisoikeutta ei taata. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä varauksista peritään kertalipun hintainen sakkomaksu.

Asiakas suorittaa maksun palveluntuottajalle automaattiveloituksella pankin e-laskupalvelun tai suoramaksun kautta. Asiakas sitoutuu tekemään pankkiinsa e-laskun (tai konttorissa suoramaksun) vastaanottajailmoituksen Oy Höntsy Ab:lle (y-tunnus 2352244-2) jotta laskut voidaan lähettää. Laskujen eräpäivä on kuukauden 5. päivänä. Jos maksu ei onnistu asiakkaasta johtuvasta syystä, lähetetään maksumuistutus. Palveluntuottaja varaa oikeuden periä maksumuistutuksesta 5 euron maksun ja, mikäli maksu laiminlyödään muistutuksesta huolimatta, siirtää maksu perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomien maksujen vuoksi myös asiakkaan oikeus palvelun käyttöön voidaan keskeyttää.

Höntsytakuu. Käytössä on hyvitys, mikäli jollakin vuorolla ei ole takuusäännön mukaista määrää pelaajia. Kuukauden 10. päivään mennessä mahdollisesti kertyneet hyvitykset otetaan huomioon seuraavan kuukauden maksussa.

Kadonneen lipun tilalle saa uuden uutta avausmaksua vastaan.Mikäli asiakas irtisanoo tai jäädyttää tämän sopimuksen, on hänen palautettava lippu palveluntuottajalle. Irtisanominen voi astua voimaan vasta, kun lippu on palautettu. Kadonneesta lipusta peritään 30 euron maksu. Jäädytyksen kohdalla voidaan sopia, että lippua ei tarvitse jäädytyksen ajaksi palauttaa. Mikäli asiakas tällaisessa tilanteessa käyttää lippua, peritään jäädytysajalta pelimaksu kaksinkertaisena.

Asiakkaalla on oikeus maksaa palvelu joko osittain tai kokonaan sellaisilla liikuntaseteleillä ja vastaavilla tuotteilla, joiden vastaanottamisesta palveluntuottajalla on sopimus. Tästä on ilmoitettava palveluntuottajalle viimeistään laskutuskuukautta edeltävän kuukauden 10. päivään mennessä. Jos on sovittu asiakkaan työnantajan  maksuosuudesta, vastaa maksuista viime kädessä asiakas itse.

Sopimuksen irtisanominen tapahtuu ilmoittamalla siitä palveluntuottajalle kirjallisesti. Irtisanominen voi astua voimaan kuukauden lopussa, kun ilmoitus on tehty viimeistään kuukauden 10. päivä. Sitoutumisaikana oikeutta irtisanomiseen ei ole, paitsi jos pätevä palvelun käytön estävä syy (ks. kohta jäädytyksestä) on luonteeltaan pysyvä ja asiakas voi tämän luotettavasti osoittaa. Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus ja myös harkintansa mukaan kieltäytyä tekemästä samalle asiakkaalle uutta sopimusta, mikäli asiakas toistuvasti rikkoo tätä sopimusta tai Höntsyn sääntöjä.

Asiakas harrastaa omalla vastuullaan. Palveluntuottaja ei vastaa mahdollisista urheilu- tai rasitusvammoista eikä vakuuta asiakasta. Asiakas vastaa siitä, että on riittävän terve käyttämään palveluita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan palveluntuottajan määrittämiä palvelun käyttöä koskevia sääntöjä ja vuoron vetäjän ohjeita ja määräyksiä.

Riita-asiat. Jos sopimuksen soveltamisesta ei päästä neuvotellen sopimukseen, on kuluttajalla oikeus viedä asiansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan lautakunnan suositusta. Jos erimielisyys menee oikeusistuimeen asti, käsitellään asia Tampereen käräjäoikeudessa.

Peruutusoikeus: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 7 päivän kuluessa allekirjoituksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Avausmaksua ei kuitenkaan palauteta.

 

Vastaa