Lentiskyselyn tuloksia

Höntsyn lentiskysely sai todella suuren suosion, sillä vastauksia kertyi lähes 70. Kiitos kaikille aktiivisille vastauksista! Seuraavassa joitakin tuloksia sekä muutama miete siitä, miten nämä vaikuttavat Höntsyn lentistarjontaan. Monien asioiden osalta harkinta on vielä kesken, ja kaikkia mahdollisesti palautteen pohjalta tehtäviä muutoksia ei varmastikaan toteuteta yhdellä kertaa.

Valtaosa vastanneista käy yleensä Höntsyn lentiksessä ainakin kerran viikossa ja yli puolet harrastaa Höntsyssä myös jotakin muuta lajia (suosituimpana sähly). Vastaajista höntsypassilaisia tai kuukausikorttilaisia oli vajaat puolet muiden pelatessa sarja- tai kertalipuilla.

Kaksi kolmasosaa vastaajista haluaisi käydä lentiksessä nykyistä useammin. Kysyttäessä syytä siihen, mikä tämän estää, liittyivät tärkeimmät syyt aikaan ja paikkaan. Vuoroja ei ole tarpeeksi tarjolla sopivaan aikaan ja/tai sopivassa paikassa – näitä piti tärkeimpänä ongelmana kumpaakin noin viidennes niistä, jotka haluaisivat pelata useammin. Tärkein yksittäinen syy sille, ettei vastaaja käy lentiksessä niin usein kuin haluaisi on asia, jolle Höntsy ei oikein voi mitään: kiire (”en ehdi”).

Vaikka pelin tasosta ja tasoryhmistä on puhuttu paljon, niin vain harva ilmoitti sen yhdeksi syyksi siihen, ettei käy useammin Höntsyn lentiksessä – ja vain aivan muutama tärkeimmäksi syyksi. Erikseen pelin tasosta kysyttäessä kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että se on useimmiten sopiva. Neljännes oli sitä mieltä, että taso on keskimäärin liian heikko ja joka kymmenes että se on liian kova.

Suurin osa vastaajista toivoo lentikseen ainakin joitakin tasovuoroja. Vajaa puolet toivoi ainakin yhtä ”edistyneiden” vuoroa ja viidennes vähintään yhtä ”helppolentistä”:

1

Maksimipelaajamääristä on keskusteltu, nyt esitettiin yhden kentän peliin kaksi vaihtoehtoa ja kysyttiin kumpi on parempi: 90 min vuoro jossa yhdet vaihtopelaajat vai 120 min vuoro, jossa maksimina kahdet vaihtopelaajat. Noin kaksi kolmasosaa piti edellistä parempana. Vastaukset noudattavat täsmälleen tähänastista vuorojakaumaa (neljä 90 min ja kaksi 120 min vuoroa viikossa).

Alkulämmittelyn suhteen valtaosa toivoi joko nykyisenkaltaista hyvin lyhyttä lämmittelyä tai korkeintaan 10 min pallollista lämmittelyä. Hyvin harva toivoi yli 10 minuutin pituista pallorallia:

2

Arvelisin, että eräs tekstivastaus tiivistää enemmistön tunnot lämmittelyn suhteen: olisi toisaalta kiva lämmitellä paremmin ennen pelin alkua, mutta en haluaisi sen takia lyhentää peliaikaa.

Muutama vastaus esiin tulleisiin kysymyksiin / teemoihin

Joissakin vastauksissa oli kovasti nostettu esiin sukupuolinäkökulmaa esim. siten että ei oikein uskaltaisi naisille lyödä kovaa – tai toisaalta ainakin joku nainen toivoisi naisille omaa vuoroa / lentiskoulua. Höntsyn lentiksessä on mielestäni kuitenkin paljon mielekkäämpää puhua pelaajien tasosta sinänsä, sillä tasoerot eivät todellakaan aina mene siten, että miehet ovat niitä parempia tai kovempia pelaajia.

Ymmärrän toki toiveen siitä, että naisille olisi oma vuoro. Tämä ei kuitenkaan toistaiseksi ole realismia, kun sekavuorona toimivan helppolentiksen kävijämäärätkin ovat hieman kiikun kaakun. Yhden viikottaisen naisten oman vuoron pyörittämiseen tarvitaan 20-30 aktiivista naista, jotka haluavat käydä nimenomaan sillä eivätkä sekavuorolla. Ei ole mitenkään näköpiirissä että tämmöinen porukka lähiaikoina löytyisi jos vuoro perustettaisiin.

Sitten pelien maantieteelliseen sijaintiin ja kellonaikaan: Pyrimme saamaan saleja tasapuolisesti eri puolilta Tamperetta, sekä alku- että loppuillasta. Tämä ei vain ole kovin helppoa etenkään, kun pelaajat nykyään ovat tottuneet asettamaan pelipaikalle kohtalaisen korkeita laatuvaatimuksia. Toisin sanoen esim. se, että Itä-Tampereella on tällä hetkellä lentistä vain Leinolassa ja että lentiksiä on arkisin enemmän loppu- kuin alkuillasta, ei ole Höntsyn valinta tai kannanotto vaan pakon sanelema asia.

Pelaajamääristä: Höntsy on liikeyritys joka menee nurin, mikäli toiminta ei ole kannattavaa. Tämä tarkoittaa sitä että vuoron keskimääräinen kävijämäärä pitää olla riittävän hyvä. Puolentoista tunnin lentisvuorolla 12 pelaajaa koulun salissa on ihan hyvä keskiarvo, mutta siihen ei koskaan päästä, mikäli maksimimäärä on 12.

Täpötäydet vuorot jäävät pelaajille selvästi helpommin mieleen. Joukkoon mahtuu paljon vuoroja, joilla on pelaajia 8-10, eikä vieläkään ole tavatonta että jäädään alle kuuden ja joudutaan jakamaan hyvityksiä. Jotta touhu keskimäärin toimii, on pelaajia voitava ottaa enemmän kuin 12 silloin kun heitä on tullakseen. Kahden tunnin vuorossa meillä on suuremmat kulut, ja mahdollisuus kaksiin vaihtopelaajiin pyrkii kattamaan ne.

Yksi silloin tällöin esitetty ajatus on, että olisi vuoroja joihin olisi 12 paikkaa jotka kaikki olisivat etukäteen varattavissa. Firman näkökulmasta tämä voisi toimia, jos voisimme sakottaa lipun hinnan niiltä, jotka ovat varanneet paikan mutta eivät tulekaan pelaamaan (tilanne, joka pomminvarmasti tulisi eteen usein). Pelin näkökulmasta tämäkään ei toimi, sillä jos varaajia jäisi tulematta, pelattaisiin saman tien vajailla porukoilla.

Mitä tästä opimme?

Jätän nyt tarkoituksella hyvin vähälle sen asian kommentoinnin, miten kyselyssä esitettyjä toiveita aletaan ottaa huomioon. Mietimme asiaa vielä lähiaikoina (mitä tulee vuodenvaihteen jälkeiseen tarjontaan) ja varmasti myöhemminkin. Pari todennäköistä seurausta toiveillanne ainakin on:

Lauantain lentisvuoro aloitetaan Etelä-Hervannassa klo 15 heti loppiaisen jälkeen.

– Lentis on selvästi noussut Höntsyn kakkoslajiksi sählyn/säbän jälkeen. Pyrimme lisäämään tarjontaa kevätpuolella muutenkin, joko niin että saataisiin vuoroja siirrettyä useamman kentän saleihin tai niin että vuoroja saataisiin lisää.

– Tässä kyselyssä pelkkä treenivuoro jossa ei pelata ja jossa sali voisi olla tavallista heikompitasoinen, sai melko vähän kannatusta, joten ajatus pannaan toistaiseksi hyllylle hautumaan.

Tasovuoroja lähdetään jollain tavoin kokeilemaan, todennäköisesti aluksi ainakin siten että keskiviikkona on tarjolla helppolentis (Lielahti) ja edistyneiden vuoro (Leinola).

Muista johtopäätöksistä asiaa myöhemmin. Keskustelua voi jatkaa vaikkapa tämän blogin kommenteissa tai keskustelualueen lentopallosta-ketjussa. Kiitos vielä kerran kaikille vastauksista ja arvokkaasta palautteesta!