Sähly-/säbäkyselyn tuloksia

Jokin aika sitten sivuillamme oli esillä suuri säbän / sählyn palautekysely. Vastauksia saatiin hienosti 106 kappaletta, ja nyt niitä on ehditty hieman tutkailla. 

Aivan ensimmäisenä kyselyn arvontapalkintoihin, vastanneiden kesken arvotiin kaksi viiden kerran Höntsykorttia. Satunnaislukugeneraattori arpoi liput Teemu R:lle ja Pinja M:lle. Onnea!

Tekstivastauksissa tulee esiin joitakin vääriä luuloja, hyviä huomioita ja kysymyksiä joihin on hyvä vastata julkisesti. Näihin löytyy asiaa tämän tekstin lopusta. Mutta ensin tilastollisempaan puoleen.

Vastauksia tuli siis 106 kpl eli varsin mukava määrä. Suurimmalle osalle Höntsyn vuorot ovat tuttuja (vain kuusi ei ole käynyt koskaan). Noin joka viides vastaaja ilmoitti käyneensä aiemmin, mutta ei enää tänä vuonna. Tähän suurimpia syitä (kunkin oli ilmoittanut yhdeksi syyksi ko. ryhmästä noin 40%) olivat aika, raha ja se, että peli on liian kovatasoista.

Vastaajia pyydettiin antamaan yleisarvosana Höntsyn vetäjille asteikolla 1-5. Yleisarvio on varsin hyvä, sillä keskiarvoksi tuli 4,1. Yksikään vastaaja ei antanut huonointa arvosanaa ja toiseksi huonoimmankin antoi vain kaksi henkilöä. Toisaalta parantamisen varaakin on, sillä parhaan arvosanan antoi alle 30% vastaajista. Hyvää siis on, muttei suinkaan täydellistä. Eri vuoroilla käynnin perusteella vaikutti siltä, että muilla kuin Raholan vuoroilla käyneet antoivat inasen korkeamman vetäjäarvosanan – ero on kuitenkin pieni eikä tilastollisesti merkitsevä.

Kaavio, yleisarvosana vetäjille
Yleisarvosana vetäjille asteikolla 1-5, jakauma.

Avovastausten perusteella parannettavaa on erityisesti tasaisten jakojen tekemisessä (ja epätasaisuuteen reagoinnissa) ja jakojen sekoittamisessa vuoron aikana. Pääsääntöisesti sekoittamista toivotaan nykyistä enemmän. Tämän asian nouseminen toiveissa esiin ei ole yllättävää. Onhan jakojen tasaisuus Höntsyn pelien kannalta keskeinen asia. Kaikista vetäjän vastuulla olevista asioista se todennäköisesti eniten vaikuttaa asiakkaiden viihtymiseen vuorolla.

Seuraavaksi esitettiin joitkin yleisluontoisia Höntsyn sählyä / säbää koskevia väittämiä. Alla olevassa kuvassa on esitetty niiden vastausjakaumat. Niistä voidaan päätellä, että iloinen ja hauska fiilis ovat lähes kaikille tärkeitä asioita, samoin se, että vuorolla on maalivahdit. Lisäksi aika selvä tulos on, ettei tällä hetkellä pelata liikaa heikompien pelaajien ehdoilla.

Miten samaa tai eri mieltä vastaajat olivat Höntsyn säbää/sählyä koskevien väittämien kanssa. Kaavio.
Miten samaa tai eri mieltä vastaajat olivat Höntsyn säbää/sählyä koskevien väittämien kanssa.

Muiden kysymysten osalta mielipiteet hieman yllättävästikin jakautuvat. Esimerkiksi osa pitää tärkeänä, että sääntörikkeisiin puututtaisiin enemmän (ja asia nousi tekstivastauksissakin jonkin verran esille). Osa on tästä kuitenkin selvästi eri mieltä, eli ei halua tarkempaa tuomarointia peleihin. Yleispäteviä päätelmiä näistä onkin hankala tehdä – ehkä lähinnä voidaan todeta, että Höntsyssä käy erilaisia ihmisiä, joilla on selvästi erilaisia toiveita.

Erilaisia vuoroja, kyllä vai ei?

Sitten kyselyn erityisteemaan eli mahdollisuuteen, että sählyssä/säbässäkin olisi toisistaan poikkeavia vuoroja. Ajatuksena esitettiin, että suurin osa vuoroista olisi nykyisenkaltaisia (”yleinen”), lisäksi olisi ainakin yksi erityisen aloittelijaystävällinen vuoro pienemmässä salissa ilman molareita, toisaalta yksi kilpa-orientoitunut vuoro, jolla pelattaisiin nykyistä enemmän maaleja laskien.

Kyselyn tulos on selvä: suurimman osan (61%) mielestä em. jaottelu olisi mahtava idea. Suoranaisesti vastaan (”ei kuulosta hyvältä ollenkaan”) oli vain viisi vastaajaa, lopu noin kolmannes ei ollut asiasta varma.

Mahtavan idean toteuttamiskelpoisuus onkin sitten toinen juttu. Heti seuraavan kysymykseen saatiin nimittäin suurin piirtein se tulos, mitä pelättiinkin. Vuorojen tasoerittely on siis useimpien mielestä mahtava idea, mutta vain pieni vähemmistö (13 vastaajaa) kokisi juuri helppovuoron omimmakseen. Tylysti sanottuna voi siis olla niin, että monet kannattavat sitä, että joitakin MUITA pelaajia siirtyisi helppovuorolle pelailemaan.

Kilpailullisen vuoron kokisi omimmakseen vajaa kolmannes vastaajista ja suurimmalle osalle sopisi parhaiten nykyisenkaltainen vuoro. Kysyttäessä, millä kaikilla tasoilla voisi kuvitella käyvänsä, lähes kaikille sopisi nykyisen tyyppinen vuoro. Kilpavuorolla voisi kuvitella käyvänsä n. 60% vastaajista ja helppovuorolla n. 40% eli 44 vastaajaa.

Helppovuoron mahdolliseksi pelipaikaksi kokevien keskuudessa suosituin sopiva vuoron paikka on Itä-Tampere. Henkilöitä, jotka voisivat kuvitella käyvänsä helppovuorolla ja joille itäpuoli sopii on 30. Varsinaisten johtopäätösten (laitetaanko helppovuoro pystyyn) kannalta tulos on hankala, eli lukema kuulostaa siltä, että on siinä rajalla, mahtaisiko vuorolle löytyä kävijöitä.

Kilpavuoroa toivoneiden keskuudessa länsipuoli on suosituin, ja vaikuttaa siltä että yksi viikoittainen kilpavuoro Raholassa todennäköisesti löytäisi kävijänsä.

Kysyimme lisäksi, kuinka moni olisi kiinnostunut sählyvuorosta länsipuolella (siis pienemmässä salissa kuin Rahola). Tämä vaihtoehto tuli aika selvästi torpatuksi, eli kun lännessä on Raholan pelit tarjolla, ei sillä puolen kannata lähteä koulujen saleihin sählyä pelaamaan.

Miksi helppovuoro olisi ilman molareita?

Moni on kysynyt, miksi tasokaavailuissa on esitetty, että ns. helpompi vuoro pelattaisiin pienemmässä salissa pikkumaaleihin. Molarien paikallaolohan on kaikkien mielestä hyvä juttu, miksi helppovuorolta jätettäisiin molarit pois?

Tähän kysymykseen on kaksi vastausta. Ensinnäkään emme usko, että kyseisen kaltaiselle vuorolle olisi molareita jonoksi asti (tämä käsitys perustuu takavuosien kokemuksiin). Mikäli vuorolla teoriassa olisi molarit, mutta käytännössä ei, tämä aiheuttaisi pettymyksiä.

Toiseksi, mikäli helppovuorollakin olisi molarit, tultaisiin luultavasti tilanteeseen, jossa se ei eroaisi muista vuoroista oikeastaan mitenkään. Olemme ennenkin havainneet, että sählyn-säbänpelaajien erottelu eri vuoroille pelkästään sen perusteella, mikä on kunkin oma käsitys omasta tasosta, on tuhoon tuomittu ajatus. Juuri siksi nyt esitettiin ajatus, jossa vuorot eroaisivat selkeästi toisistaan puitteidensa puolesta, ja helppovuoron erona muihin olisi pienempi sali, pikkumaalit sekä ehkä enemmän pelaajia kerrallaan kentällä. Puitteiden toivottaisiin ohjaavan pelaajat itselleen sopivalle vuorolle.

Mikäli helppovuoro olisi puitteiltaan aivan samanlainen kuin yleinen vuoro, ei eroakaan todennäköisesti olisi muualla kuin vuoron nimessä.

Muutama yksittäinen asia

Loppuun vielä avovastauksista poimittuja kommentteja / kysymyksiä, joihin haluan tässä ottaa julkisesti kantaa.

”Raholan vuorot ovat jatkuvasti täynnä”

On totta, että Raholassa erityisesti ma ja ti vuorot ovat useimmiten täynnä. Ne täyttyvät yleensä edellisenä iltana, ja muutama paikka vaihtaa vielä omistajaa samana päivänä. Näille vuoroille on kieltämättä vaikea päästä, mikäli pelihalut iskevät samana iltapäivänä. On kuitenkin jo ihan teoreettisestikin mahdoton ajatus, että voisimme taata että kaikki halukkaat mahtuvat juuri tietylle yksittäiselle vuorolle.

Sen sijaan muina päivinä mahtuu. Perjantain vuoro on ajoittain kärsinyt jopa pelaajapulasta, eikä ole syksyn aikana ollut täynnä kuin aivan satunnaisesti.  Torstainkin vuoro on viimeisestä neljästä kerrasta ollut aivan täynnä vain kerran, ja tuolloinkin viimeisin tulija on ilmoittautunut pari tuntia ennen pelejä. Muistutan myös, että yritimme alkusyksystä lisätä Raholan tarjontaa keskiviikolle, mutta vuoro oli pakko lopettaa, koska tulijoita ei ollut edes sen vertaa, että olisi saatu pelit aikaan.

Mukaan siis kyllä mahtuu erityisesti to ja pe vuoroille, eikä ma ja ti vuoroille pääseminen sekään mitään aivan mieletöntä etukäteissunnittelua edellytä.

”Maalivahdiksi on mahdotonta päästä, kun maalivahdin paikat on varattu pitkälle tulevaisuuteen”

Tätä väitettä en ymmärrä ollenkaan. Säbässä / sählyssä pelataan aivan jatkuvasti vuoroja, joilta puuttuu ainakin toinen maalivahti. Toki käytännössä näin on harvemmin, koska vetäjä voi yleensä mennä maaliin mikäli yksi maalivahti puuttuu. Tällä viikolla on harvinaisen vähän säbä- ja sählyvuoroja, silti maalivahdiksi on vielä tilaa kaikille paitsi maanantain ja tiistain vuoroille.

”Voisiko helppovuorolle osallistua esim. 12-vuotiaan lapsen kanssa”

Uskon, että tämä toimisi oikein hyvin ja näin tulkittuna Höntsyn sählyt tulisivat helppovuoron myötä hieman nykyistä nuorempien ulottuville. Mitään varsinaista perhesählyä ei vuorosta tietenkään olisi tarkoitus perustaa, mutta 12-13-vuotiaat sopisivat aloittelijaystävälliselle vuorolle oikein hyvin mukaan.

”Voisiko sählyssä ja säbässäkin järjestää turnauksia ym. kun lentopallossa niitä on koko ajan”

Tietenkin niitä voisi järjestää. Nykytilanne ei johdu kuitenkaan siitä, että minulla tai Höntsyllä olisi joku erityinen into tai intressi järjestää turnauksia juuri lentopallossa. Vaan siitä, että muiden lajien turnauksiin ei kiinnostuneita oikein ole löytynyt. Lentopalloilijat ovat erittäin kiinnostuneita turnauksista. Vertailun vuoksi viimeisin lentopalloturnaus oli ilmeisesti huonona päivänä ja osallistujia oli tosi vähän, vain 36.  Säbän tai futsalin turnauksessa vastaava pelaajamäärä olisi jo todella hyvä saavutus. Yleensä säbä- tai futsal-turnaukseen on ihan luontojaan (ilman isoa rummutusta ja houkuttelukampanjaa, tai jopa sellainen mukaan lukien) tulijoita vähemmän kuin mille tahansa yksittäiselle säbä- tai futsal-vuorolle.

Tähän päälle kun lisää sen, että säbäturnaus on meille kalliimpi ja vaivalloisempi järjestettävä, ei tarvitse hirveästi ihmetellä, miksi ne ovat jääneet ohjelmasta pois.

Mikä tähän on syynä – tiedä häntä. Lentopallossa lajina erilaiset harrasteturnaukset ovat jo ennen Höntsyäkin olleet valmis perinne, säbässä ja futiksessa taas perinteisesti kilpaillaan valmiilla joukkueilla ja vähän enemmän hampaat irvessä. Lentis on myös lajina sellainen, että ison pelimäärän jaksaa varmemmin tahkota läpi – juoksupeleissä ”kaikille paljon pelejä” -slogan voi osaa jopa hirvittää.

Edellä sanottu ei tarkoita, etteikö säbässäkin taas kokeiltaisi turnauksen järjestämistä jossakin vaiheessa. Koitin vain hieman avata syitä, miksi näitä tapahtumia on lentiksessä jatkuvasti ja muille ei lainkaan. Kysyntä on asia, joka ylipäätään ohjaa Höntsyn toimintaa erittäin voimakkaasti – ei ole järkeä järjestää pelejä, joihin ei ole tulijoita.

Lopuksi

Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tekstipalautteet laitetaan (nimettöminä) eteenpäin kaikille sählyn ja säbän vetäjille. Uskon, että sieltä löytyy myös tässä mainitsemattomia kohtia, joista otamme onkeemme.

Huomasit varmaan, että en vielä julistanut, mihin tulokseen tasoryhmien osalta olemme kyselyn pohjalta tulleet. Se johtuu siitä, että harkinta on vielä kesken. Kevään ohjelma pyritään julkistamaan välipäivinä ennen vuodenvaihdetta, ja silloin selviää, kokeillaanko helppo- ja/tai kilpavuoroa. Kyseessä olisi joka tapauksessa kokeilu, eli mikäli osoittautuu, että homma ei toimi eikä pelaajia piisaa, palataan tuttuun ja turvalliseen systeemiin, joka kyselynkin perusteella kuitenkin useimpien mielestä toimii hyvin.